O   N A M A

KINOLOŠKO  DRUŠTVO ”KANJIŽA” je osnovano na osnivačkoj skupštini 1996 god. kao društveno organizacija

na   zahtev   više    poznati     odgajivača   I    ljubitelja   pasa   iz   Opštine   Kanjiže.

Te iste godine društvo organizuje prvu  kinološku manifestaciju i prvu smotru pasa svih rasa,

od te godine  stalno organizujemo  neke manifestacije  po našem mogućnostima.

U radu sarađujemo sa Kinološkim Savezom Republike Srbije,Kinološkim Savezom Vojvodine i

sa svim Kinološkim društvima u zemlji i van Republike Srbije.